Doradztwo edukacyjno-zawodowe - studia podyplomowe: Warszawa

CEL STUDIÓW:

doradztwo

 

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne, potrzebne do prowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu doradztwa edukacyjnego-zawodowego, w tym wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące dynamiki zmian na rynku pracy, pośrednictwa pracy oraz prawa pracy.

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby przygotowywał do pracy w charakterze doradcy edukacyjno-zawodowego w różnych instytucjach, a także umożliwiał pracę z różnymi grupami klientów, począwszy od uczniów poszukujących różnych ścieżek edukacyjnych oraz zawodowych, po osoby dorosłe chcące rozwijać się zawodowo, oraz osoby bezrobotne poszukujące pracy.

 

UCZESTNICY:

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie I, II stopnia lub jednolitych magisterskich zainteresowanych pracą w charakterze doradcy edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz innych instytucjach oświatowych, pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych. W przypadku osób nie posiadających przegotowania pedagogicznego studia umożliwiają świadczenie usług z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w innych podmiotach nie związanych z oświatą w tym m.in.: centrach informacji i planowania kariery zawodowej, urzędach pracy, agencjach doradztwa personalnego i innych podmiotach zajmujących się poradnictwem pracy, a także doradztwem dla osób w dokonywaniu wyborów zawodowych oraz planowaniem kariery zawodowej.

ATUTY KIERUNKU:

  • DODATKOWO w ramach studiów WARSZTAT z wystąpień publicznych;
  • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
  • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia trwają 3 semestry i obejmują 365 godzin, w tym 90 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW:

PROMOCJA!
Do 27 marca 2020 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3500 zł

Osoby, które do dnia 27 marca 2020 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego będę mogły skorzystać z promocji oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

  • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 260 zł (15 rat)
  • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1200 zł  (3 raty)
  • w przypadku wyboru płatności jednorazowej - 3500 zł

Opłata wpisowa wynosi 0 zł

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

  • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 280 zł ( 15 rat)
  • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1300 zł  ( 3 raty)
  • w przypadku wyboru płatności jednorazowej - 3800 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela: DZIAŁ REKRUTACJI
Wydziału Zamiejscowego w Warszawie
Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90
tel. 516-088-042.
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl