Studia I stopnia -rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STUDIA LICENCJACKIE:

podanie o przyjęcie na studia I stopnia – do pobrania

kwestionariusz osobowydo pobrania

schemat wyboru płatności za studiado pobrania
kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
3 fotografie o wymiarach 35×45 mm, podpisane czytelnie na odwrocie,
fotografia w postaci elektronicznej na nośniku CD,
kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska),
dowód uiszczenia opłaty za studia.
Opłaty należy dokonać na niżej podany numer rachunku bankowego:

PKO BP SA Nr konta 76 1020 4027 0000 1602 0512 5606

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I W POZNANIU ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Rekrutacja krok po kroku:

KROK 1 
Wyślij  zgłoszenie uczestnictwa w studiach na adres mailowy: rekrutacja@wspia.waw.pl według wzoru
do pobrania
Zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.

KROK 2
Złóż komplet wyżej wymienionych dokumentów osobiście lub wyślij pocztą na adres:

DZIAŁ REKRUTACJI Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa

Dział rekrutacji jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30

Istnieje możliwość złożenia dokumentów w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 22 622 01 90, tel. komórkowy 516 088 042 lub mailowym rekrutacja@wspia.waw.pl.