WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STUDIA LICENCJACKIE:

  • podanie o przyjęcie na studia I stopnia - do pobrania
  • kwestionariusz osobowy - do pobrania
  • schemat wyboru płatności za studia - do pobrania
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  • 3 fotografie o wymiarach 35x45 mm, podpisane czytelnie na odwrocie,
  • fotografia w postaci elektronicznej na nośniku CD,
  • kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska),
  • dowód uiszczenia opłaty za studia. Opłaty należy dokonać na niżej podany numer rachunku bankowego:

PKO BP SA Nr konta 76 1020 4027 0000 1602 0512 5606

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I W POZNANIU
ul. Bułgarska 55
60-320 Poznań

Rekrutacja krok po kroku:

KROK 1
Wyślij  zgłoszenie uczestnictwa w studiach na adres mailowy: rekrutacja@wspia.waw.pl

według wzoru - do pobrania
Zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.

KROK 2
Złóż komplet wyżej wymienionych dokumentów osobiście lub wyślij pocztą na adres:

DZIAŁ REKRUTACJI
Wydziału Zamiejscowego w Warszawie
Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
u
l. Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

Dział rekrutacji jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30

Istnieje możliwość złożenia dokumentów w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 22 622 01 90, tel. komórkowy 516 088 042 lub mailowym rekrutacja@wspia.waw.pl.