W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uprzejmie informujemy, że w od roku akademickiego 2019/2020 nie prowadzimy studiów podyplomowych na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą studiów podyplomowych