Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – studia podyplomowe: Warszawa

Ukończyłeś studia licencjackie lub magisterskie i posiadasz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do pracy w szkole? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje dotyczące możliwości podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy w przedszkolu lub klasach 1-3 szkoły podstawowej? Wydział Zamiejscowy w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I oferuje nowoczesne studia podyplomowe na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Zwiększ swój potencjał zawodowy i zdobądź dodatkowe uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej. Zapisz się na studia! Studia podyplomowe, które pozwolą Ci zdobyć umiejętności praktyczne tak cenione na obecnym rynku pracy.

Wybierając studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna:

 • zdobędziesz umiejętności praktyczne przydatne w pracy z dziećmi wzbogacone o wiedzę merytoryczną, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć pedagogiczne i dydaktyczne aspekty pracy z dzieckiem młodszym,
 • uzyskasz uprawnienia, które pozwolą Ci podjąć pracę zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych,
 • poznasz najnowsze metody i techniki dydaktyczne, dzięki którym staniesz się jeszcze lepszym nauczycielem – pedagogiem.

Program studiów został opracowany tak, aby spełniał kryteria MNiSW, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jednocześnie był ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznych.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie niezbędnych uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i w klasach I-III w szkołach podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - moduł IV: Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Ponadto, istnieje możliwość kontynuacji studiów na trzecim semestrze w celu uzyskania dodatkowych uprawnień do prowadzenia terapii pedagogicznej w palcówkach oświatowych.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, które posiadają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowych, zgodnie z wymaganiami MNiSW.

ATUTY KIERUNKU:

 • DODATKOWO w ramach studiów WARSZTAT Z TERAPII RĘKI;
 • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
 • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

Każdy z słuchaczy otrzyma również zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie z terapii ręki.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 2 semestry i obejmują 250 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

 • W przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3200 zł
 • W przypadku wpłat semestralnych wynosi 3500 zł (2 raty x 1750 zł)
 • W przypadku wpłat miesięcznych wynosi 3800 zł ( 10 rat x 380 zł)

Opłata wpisowa wynosi 100 zł

PROMOCJA!
Do 10 marca 2019 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 2900,-

Osoby, które do dnia 10 marca 2019 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego otrzymają rabat w wysokości 300 zł oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

 • w przypadku wpłaty jednorazowej - 2900 zł
 • w przypadku wpłat semestralnych - 3200zł (2 raty x 1600 zł)
 • w przypadku wpłat miesięcznych - 3500 zł( 10 rat x 350 zł)

Koszt dodatkowego semestru z zakresu terapii pedagogicznej wynosi:

 • w przypadku wpłaty semestralnej wynosi 1800zł (1 rata x 1800 zł)
 • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 1800 zł( 5 rat x 360 zł)

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 
tel. 516-088-042, 
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!