Studia I stopnia -rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku:

01
Krok 1
Wyślij zgłoszenie uczestnictwa w studiach na adres mailowy: rekrutacja@wspia.waw.pl

według wzoru – do pobrania
Zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.

02
Krok 2
Złóż komplet wyżej wymienionych dokumentów osobiście lub wyślij pocztą na adres:

Dział rekrutacji jest czynny

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.30 – 16.30

Istnieje możliwość złożenia dokumentów w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

tel. 22 622 01 90, tel. komórkowy 516 088 042

lub mailowym rekrutacja@wspia.waw.pl.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne na studia licencjackie:

  • Podanie o przyjęcie na studia I stopnia
  • Kwestionariusz osobowy
  • Schemat wyboru płatności za studia
  • Kserokopia świadectwa maturalnego
  • 3 fotografie + CD
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa
  • Dowód uiszczenia opłaty za studia

(oryginał do wglądu)

o wymiarach 35×45 mm, podpisane czytelnie na odwrocie,
oraz fotografia w postaci elektronicznej na nośniku CD,

 (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska)

Opłaty należy dokonać na niżej podany numer rachunku bankowego:

PKO BP SA

Nr konta:

76 1020 4027 0000 1602 0512 5606

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I W POZNANIU

ul. Bułgarska 55,

60-320 Poznań

Opłaty należy dokonać na niżej podany numer rachunku bankowego:

PKO BP SA

Nr konta: 76 1020 4027 0000 1602 0512 5606

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I W POZNANIU

ul. Bułgarska 55,

60-320 Poznań