Biuro Karier

BIURO KARIER

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ BIURA KARIER NALEŻY:

dostarczania informacji o rynku pracy

udostępnianie ofert pracy

rozwinięcie umiejętności przydatnych w karierze zawodowej

zwiększenie szansy na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami

udzielanie informacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji

wspieranie studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy

organizowanie szkoleń i warsztatów

prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad

organizowanie spotkań z praktykami