BIURO KARIER

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ BIURA KARIER NALEŻY:

  • dostarczania informacji o rynku pracy

  • udostępnianie ofert pracy

  • rozwinięcie umiejętności przydatnych w karierze zawodowej

  • zwiększenie szansy na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami

  • udzielanie informacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji

  • wspieranie studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy

  • organizowanie szkoleń i warsztatów

  • prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad

  • organizowanie spotkań z praktykami