Zadaniem Biura Karier jest przede wszystkim prowadzenie doradztwa zawodowego, szkoleń, gromadzenie i udostępnianie informacji o rynku pracy a także pośrednictwo w znalezieniu pracy.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ BIURA KARIER NALEŻY:
dostarczania informacji o rynku pracy

  • udostępnianie ofert pracy
  • rozwinięcie umiejętności przydatnych w karierze zawodowej
  • zwiększenie szansy na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami
  • udzielanie informacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji
  • wspieranie studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy
  • organizowanie szkoleń i warsztatów
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad
  • organizowanie spotkań z praktykami