Biuro Karier

Do najważniejszych zadań Biura Karier należy:

Dostarczanie informacji o rynku pracy

Udostępnianie ofert pracy

Rozwinięcie umiejętności przydatnych w karierze zawodowej

Zwiększenie szansy na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami

Udzielanie informacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji

Wspieranie studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy

Organizowanie szkoleń i warsztatów

Prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad

Organizowanie spotkań z praktykami