KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej zawiera niezbędną teorię i rozwija umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi osobami na gruncie zarówno prywatnym jak i zawodowym.Komunikacja jest procesem nieuniknionym dlatego warto poznać założenia, mechanizmy i techniki usprawniające najcenniejsze narzędzia osiągania celów i zjednywania sobie przyjaciół.Umiejętności takie jak aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, rozpoznawanie zniekształceń komunikacyjnych to solidny i niezbędny fundament na drodze do rozwoju.

Program

Wprowadzenie do komunikacji.Schemat procesu komunikacji czyli skąd się biorą różnice pomiędzy tym, co chcieliśmy przekazać, a tym jak zostaliśmy zrozumiani.Założenia a intencje w procesie komunikowania się.Zniekształcenia – czym są, jak je rozpoznać.Bariery utrudniające aktywne słuchanie.Narzędzia komunikacyjne: skuteczne pytania, użyteczna parafraza, przydatna klaryfikacja.Czym jest dostrojenie i dopasowanie do rozmówcy.Fakty, a interpretacje w procesie komunikacyjnym.Komunikaty, Ty, Ja.Udzielanie informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy:

zyskają niezbędne informacje dotyczące procesu porozumiewania się,zdobędą umiejętności rozpoznawania konstruktywnych i manipulacyjnych przekazów,rozwiną umiejętności aktywnego słuchania i nawiązywania trwałych relacji,rozwiną umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, odwołując się do faktów, emocji, oczekiwań i próśb,będą potrafili rozpoznać bariery komunikacyjne oraz skutecznie reagować w sytuacji gdy będą wpływały na jakość prowadzenia rozmów.

Informacje organizacyjne

termin:(przy zorganizowanych grupach, min. 10 osób, istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia)łączna liczba godzin: 16 (8h sobota + 8h niedziela)miejsce: Warszawa, ul. Poznańska 6/8ilość osób w grupie (min-max): 10-12koszt udziału w szkoleniu:  480 zł

Cena szkolenia obejmuje:

udział w dwudniowym warsztacie,materiał szkoleniowy w wersji pdf.,certyfikat,serwis kawowy.

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Połowska – trener biznesu (INTRA Biznes 2009), Coach ( Profi Biznes Group), studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Collegium Civitas), HR Business Partnera (Bigram).Prowadzi szkolenia dostosowane do potrzeb rynku z uwzględnieniem indywidualnych preferencji uczestników.Zakres proponowanych szkoleń obejmuje zagadnienia rozwijające umiejętności społecznie wykorzystywane w pracy oraz w życiu osobistym.