WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Wystąpienia publiczne są dziś nieodłącznym elementem pracy zawodowej, dlatego umiejętności przemawiania, stały się ważnymi kompetencjami biznesowymi.Stojąc przed publicznością, zależy nam na osiągnięciu określonego rezultatu chcemy np. zainteresować słuchaczy własną koncepcją lub przekonać ich do poparcia naszego pomysłu.Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu wystąpień publicznych oraz nabycie istotnych umiejętności formułowania i wygłaszania prezentacji.

Program

Istotne elementy wystąpienia publicznego, czyli gdzie się zaczyna, a gdzie kończy praca prezentera.Przygotowanie się do wystąpienia publicznego. Zasada 5 W+H.Przygotowanie treści prezentacji poprzez zastosowanie zasady Midnight knowledge.Rodzaje struktur i korzyści płynące z ich zastosowania.Czynniki uatrakcyjniające przekaz, a organizacja przekazu.Krzywa uwagi słuchaczy, czyli o czym warto pamiętać podczas prezentacji.Charakterystyka audytorium.Budowanie wizerunku prezentera – efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała.Warsztat prezentera.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy:

zdobędą umiejętności tworzenia oraz prezentowania treści wystąpienia dopasowanego do audytorium,zwiększą atrakcyjność swoich prezentacji poprzez wykorzystywanie narzędzi uatrakcyjniających przekaz,uzyskają informacje dotyczące mocnych i słabych stron w roli prezentera,zyskają informacje z zakresu komunikacji niewerbalnej i jej wpływie na jakość wystąpienia publicznego.

Informacje organizacyjne

termin:(przy zorganizowanych grupach, min. 10 osób, istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia)łączna liczba godzin: 16 (8h sobota + 8h niedziela)miejsce: Warszawa, ul. Poznańska 6/8ilość osób w grupie (min-max): 10-12koszt udziału w szkoleniu:  480 zł

Cena szkolenia obejmuje:

udział w dwudniowym warsztaciemateriał szkoleniowy w wersji pdf.certyfikatserwis kawowy

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Połowska – trener biznesu (INTRA Biznes 2009), Coach ( Profi Biznes Group), studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Collegium Civitas), HR Business Partnera (Bigram).Prowadzi szkolenia dostosowane do potrzeb rynku z uwzględnieniem indywidualnych preferencji uczestników.