Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 trwa do 28 października 2023 roku! Promocje na czesne do 28 października 2023 roku! Wpisowe 0 zł do 28 października!

Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową

Studia dostarczają wiedzę z zakresu prawa oświatowego w polskich realiach społeczno-politycznych. Program uwzględnia aspekty zmieniającego się prawa, pozwala na usystematyzowanie ogólnej wiedzy o prawie oraz szczegółowych zagadnień istotnych dla prowadzenia działalności oświatowej. Treści dydaktyczna realizowane w trakcie kształcenia umożliwiają lepsze zrozumienie działania prawa, również podczas realizacji zadań oświatowych, poznawanie jego źródeł i dokonywanie „czytelnej” wykładni obowiązujących norm prawnych.

Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką umożliwia podniesie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego. Kompetencje te są niezbędne do prawidłowego wdrożenia obowiązujących przepisów wprowadzających reformę systemu oświaty.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@waw.ansm.pl

Zapraszamy do kontaktu!