Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych:
Podążając za zmieniającym się dynamicznie rynkiem pracy przygotowaliśmy szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Wszystkie nasze kierunki wyróżniają się przewagą zajęć praktycznych oraz innowacyjnymi i ciekawymi programami. 

Pedagogika korekcyjna

(Terapia pedagogiczna)

Pedagogika korekcyjna

(Terapia pedagogiczna)

Zobacz

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Zobacz

Logopedia

Logopedia

Zobacz

Rytmika

Rytmika

Zobacz

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Zobacz

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Zobacz

Socjoterapia

Socjoterapia

Zobacz

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Zobacz

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

Zobacz

Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową

Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową

Zobacz

Neurologopedia

Neurologopedia

Zobacz

Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika

Zobacz