ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Konflikty są naturalnym procesem interpersonalnym a ich rozwiązywanie stanowi ważny element naszego życia zarówno prywatnego jak i zawodowego.Świadomość procesów zachodzących w sytuacjach trudnych oraz umiejętności odpowiedniego zareagowania może uchronić nas przed niepotrzebną eskalacją emocji czy trudnościami w relacji z drugą osobą.Podczas szkolenia uczestnicy doświadczą różnych form konfrontacji oraz uzyskają informacje dotyczące ich źródła a przedstawione modele i techniki usprawnią proces wyjścia z sytuacji.

Program

Definicja konfliktu.Model koła konfliktu wg Moor’a (konflikt danych, relacji, wartości, interesów i struktury.Źródła konfliktów – na podstawie gry strategicznej.Rola predyspozycji osobistych w sytuacjach konfliktowych.Style radzenia sobie w sytuacji konfliktowej Thomasa – Killmanna.Strategia rozwiązywania konfliktu – charakterystyka, warunki oraz dobór odpowiedniej strategii.Konflikt z różnych perspektyw.Efektywna komunikacja kluczem do zapobiegania i rozwiązywania sytuacji trudnych.Techniki radzenia sobie w „trudnych sytuacjach” m. in. zmiana oceny na opinie, asertywna postawa.Strategia pięciu kroków – czyli krok po kroku w stronę porozumienia.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy:

poszerzą wiedzę z zakresu różnych rodzajów konfliktów oraz ich źródeł,zdobędą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,otrzymają informacje jak osiągnąć porozumienie, wykorzystując własny styl rozwiązywania konfliktu,przygotują się na rozwiązanie trwających konfliktów dzięki poznanym i przećwiczonym narzędziom.

Informacje organizacyjne

termin:(przy zorganizowanych grupach, min. 10 osób, istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia)łączna liczba godzin: 16 (8h sobota + 8h niedziela)miejsce: Warszawa, ul. Poznańska 6/8ilość osób w grupie (min-max): 10-12koszt udziału w szkoleniu:  480 zł

Cena szkolenia obejmuje:

udział w dwudniowym warsztacie,materiał szkoleniowy w wersji pdf.,certyfikat,serwis kawowy.

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Połowska – trener biznesu (INTRA Biznes 2009), Coach ( Profi Biznes Group), studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Collegium Civitas), HR Business Partnera (Bigram).Prowadzi szkolenia dostosowane do potrzeb rynku z uwzględnieniem indywidualnych preferencji uczestników.Zakres prowadzonych szkoleń obejmuje zagadnienia rozwijające umiejętności społecznie wykorzystywane w pracy oraz w życiu osobistym.