dr inż. Włodzimierz Usarek prof. WSPiA

Rektor WSPiA

dr inż. Andrzej Bolewski prof. WSPiA

Prorektor WSPiA

dr Andriy Malovychko

Dziekan Filii w Warszawie

Urszula Kwiatek – Kwiatkowska

Prodziekan Filii w Warszawie