dr inż. Włodzimierz Usarek prof. ANS

Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

dr inż. Andrzej Bolewski prof. ANS

Prorektor Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

dr Andriy Malovychko

Dziekan Filii w Warszawie