Studia podyplomowe

Rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022 trwa! Zapisz się na studia podyplomowe krok po kroku:

01
Krok 1
Wyślij zgłoszenie uczestnictwa w studiach na adres mailowy: rekrutacja@wspia.waw.pl

według wzoru – do pobrania
Zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.

02
Krok 2
Złóż komplet niżej wymienionych dokumentów osobiście lub wyślij pocztą na adres:

DZIAŁ REKRUTACJI Wydziału Nauk Społecznych Filia w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa

Dział rekrutacji jest czynny

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.30 – 15.30

Istnieje możliwość złożenia dokumentów w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dokumenty rekrutacyjne można wysłać także pocztą.

tel. 22 622 01 90, tel. komórkowy 516 088 042

lub mailowym rekrutacja@wspia.waw.pl.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • Kwestionariusz osobowy
  • Schemat wyboru płatności za studia
  • Schemat wyboru płatności za studia na kierunku logopedia
  • Schemat wyboru płatności za studia na kierunku Zarządzanie i organizacja w oświacie
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  • 1 fotografia
  • Kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa
  • Dowód uiszczenia opłaty za studia

kwestionariusz osobowy – do pobrania   (WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI)

schemat wyboru płatności za studia na kierunku logopedia – do pobrania  

schemat wyboru płatności za studia na kierunku Zarządzanie i organizacja w oświacie - do pobrania

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje pedagogiczne np. kserokopia suplementu do dyplomu lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie – oryginał do wglądu (nie dotyczy kierunków: Organizacja i zarządzanie w oświacie oraz Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela, neurologopedia),1 zdjęcie w formacie 35x45mm czytelnie podpisane na odwrocie,

1 zdjęcie w formacie 35x45mm czytelnie podpisane na odwrocie

 (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska)

Opłaty należy dokonać na niżej podany numer rachunku bankowego:

PKO BP SA

Nr konta:

76 1020 4027 0000 1602 0512 5606

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I W POZNANIU

ul. Bułgarska 55,

60-320 Poznań

Opłaty należy dokonać na niżej podany numer rachunku bankowego:

PKO BP SA

Nr konta: 76 1020 4027 0000 1602 0512 5606

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I W POZNANIU

ul. Bułgarska 55,

60-320 Poznań

Image

Serdecznie zapraszamy!

Istnieje możliwość złożenia dokumentów w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: tel. 22 622 01 90 lub tel. komórkowy 516 088 042 lub drogą mailową: rekrutacja@wspia.waw.pl Dokumenty można wysłać także pocztą.
KONTAKT