TRENING ASERTYWNOŚCI

Trening asertywności służy pogłębieniu wiedzy oraz zdobyciu umiejętności służących budowaniu postawy asertywnej. Bycie asertywnym oznacza szanowanie własnej odrębności, poprzez dawanie sobie prawa do wyrażania swoich opinii, praw oraz uczuć w sposób bezpośredni i stanowczy z jednoczesną dbałością i szacunkiem do postaw, uczuć i opinii innych.Trening asertywności to zbiór ćwiczeń rozwijających umiejętności m. in. asertywnej odmowy, wyrażania swoich uczuć, myśli i oczekiwań oraz przyjmowania ocen.

Program

Definicja asertywności.Rozróżnienie zachowań asertywnych od agresywnych, uległych i manipulacyjnych.Identyfikacja obszarów szczególnie istotnych dla uczestników treningu.Wyznaczanie granic i obrona swoich praw.Asertywna odmowa.Asertywne przyjmowanie ocen.Rodzaje krytyki oraz techniki radzenia sobie z niekonstruktywną krytyką.Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.Wyrażanie własnych opinii i przekonań.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy:

zwiększą poczucie własnej skuteczności, dzięki formułowaniu asertywnych komunikatów,zdobędą cenną wiedzę z zakresu narzędzi służących budowaniu postawy asertywnej,będą stanowczo i łagodnie wyznaczać granicę w kontaktach z innymi osobami,w sytuacji konfrontacji przekonań zastosują sprawdzone techniki asertywnego reagowania,skutecznie zareagują na rożne formy krytyki, dzięki czemu zwiększą poczucie własnego bezpieczeństwa.

Informacje organizacyjne

termin:(przy zorganizowanych grupach, min. 10 osób, istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia)łączna liczba godzin: 16 (8h sobota + 8h niedziela)miejsce: Warszawa, ul. Poznańska 6/8ilość osób w grupie (min-max): 10-12koszt udziału w szkoleniu: 480 zł

Cena szkolenia obejmuje:

udział w dwudniowym warsztacie,materiał szkoleniowy w wersji pdf.,certyfikat,serwis kawowy.

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Połowska – trener biznesu (INTRA Biznes 2009), Coach ( Profi Biznes Group), studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Collegium Civitas), HR Business Partnera (Bigram).Prowadzi szkolenia dostosowane do potrzeb rynku z uwzględnieniem indywidualnych preferencji uczestników.