Dział praktyk

Pracownicy Biura praktyk studenckich udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 9.00 – 15.00
oraz pod numerem tel. 22 622 01 90

http://wspia.waw.pl/wp-content/uploads/2017/12/praktyki-800x1200.jpg