Logopedia – studia podyplomowe: Warszawa

Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy

Logopedia – (z greckiego: logos = ‘słowo’, ‘mowa’; paideia = ‘wychowanie’) jest to nauka, zajmująca się prawidłowym kształtowaniem rozwoju mowy, a także szeroko pojętą profilaktyką zaburzeń artykulacyjnych, w tym m in. usuwaniem zaburzeń zdolności komunikacyjnych oraz wszelkiego rodzaju wad wymowy i artykulacji.

Prawidłowa wymowa to ważna podstawa komunikacji we współczesnym świecie i powinna być kształtowana od najwcześniejszych lat życia. Kształtowanie poprawnej wymowy, korygowanie jej wad, stymulacja mowy opóźnionej oraz rehabilitacja mowy osób, które uległy wypadkom, urazom, lub z chorobami o podłożu neurologicznym to  główne zadania w pracy logopedy.

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem atrakcyjnego zawodu nasze studia podyplomowe pozwolą Ci m.in.:

 • poznać zarówno teoretyczne, jak praktyczne założenia logopedii – tak, aby zapewnić dziecku lub osobie dorosłej niezbędne wsparcie w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,
 • przećwiczyć w praktyce diagnozowanie oraz metody terapii logopedycznej – tak, abyś był przygotowany do wdrożenia ich w swojej pracy zawodowej.
 • uzyskać niezbędne kompetencje, aby móc podnieść jakość pracy z osobami potrzebującymi wsparcia specjalisty z zakresu logopedii,
 • zdobyć nowy, atrakcyjny zawód z szerokimi możliwościami specjalizowania się w takich dziedzinach jak, neurologopedia, surdologopedia, oligofrenologopedia czy wczesna interwencja logopedyczna.

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z dziećmi osobami dorosłymi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do pracy na stanowisku logopedy. Absolwenci studiów posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu diagnozowania zaburzeń mowy i komunikacji językowej, prowadzenia terapii logopedycznej zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych oraz podejmowania działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania zaburzeniom komunikacji.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie I, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Kandydat na studia powinien charakteryzować się dobrym słuchem oraz płynną i prawidłową wymową. W przypadku braku pewności prosimy o zasięgnięcie opinii logopedy.

ATUTY KIERUNKU:

 • DODATKOWO w ramach studiów WARSZTAT TERAPII RĘKI;
 • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
 • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 4 semestry i obejmują 600 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

 • w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 6800 zł
 • w przypadku wpłat semestralnych wynosi 7200 zł (4 raty x 1800 zł)
 • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 7600 zł ( 20 rat x 380 zł)

Opłata wpisowa wynosi 100 zł

PROMOCJA!
Do 28 lutego 2019 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 6400,-
  

Osoby, które do dnia 28 lutego 2019 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego otrzymają rabat w wysokości 400 zł oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

 • w przypadku wpłaty jednorazowej - 6400 zł
 • w przypadku wpłat semestralnych - 6800 zł (4 raty x 1700 zł)
 • w przypadku wpłat miesięcznych - 7200 ( 20 rat x 360zł)

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Studia zostaną uruchomione w przypadku zebrania się grupy minimum 18 osób.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 
tel. 516-088-042, 
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!