Neurologopedia – studia podyplomowe: Warszawa

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Studia przygotowują logopedów do pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (np. oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), w placówkach specjalnych (np. z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu „specjalista neurologopeda” w ramach służby zdrowia.

UCZESTNICY

Studia skierowane są skierowane do logopedów, którzy ukończyli studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną lub czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne i są zainteresowani poszerzeniem wiedzy dotyczącej  zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

ATUTY KIERUNKU:

  • DODATKOWO w ramach studiów PRAKTYCZNY  WARSZTAT  ALTERNATYWNYCH  I   WSPOMAGAJĄCYCH  METOD  POROZUMIEWANIA  SIĘ  (AAC);
  • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
  • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 2 semestry i obejmują 360 godzin, w tym 60 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

  • w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3600 zł
  • w przypadku wpłat semestralnych wynosi 3800 zł (2 raty x 1900 zł)
  • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 4000 zł ( 10 rat x 400 zł)

Opłata wpisowa wynosi 100 zł

PROMOCJA!
Do 28 lutego 2019 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3400,-

Osoby, które do dnia 28 lutego 2019 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego otrzymają rabat w wysokości 200 zł oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

  • w przypadku wpłaty jednorazowej - 3400 zł
  • w przypadku wpłat semestralnych - 3600 zł (2 raty x 1800 zł)
  • w przypadku wpłat miesięcznych - 3800 ( 10 rat x 380zł)

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Studia zostaną uruchomione w przypadku  zebrania się grupy minimum 18 osób.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 
tel. 516-088-042, 
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!