Neurologopedia

Neurologopedia – studia podyplomowe: Warszawa

Neurologopedia to dziedzina logopedii, która zajmuje się diagnozą i terapią neurologicznych podstaw zaburzeń mowy i utrudnień w komunikacji na podłożu neurologicznym. Zapotrzebowanie na specjalistów z wiedzą obejmującą tę rozwijającą się dziedzinę jest coraz większe. Obejmuje ono w szczególności różnorodne placówki medyczne, oświatowe, ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe mieszczące się w Warszawie oraz w całym kraju gdzie powstają stanowiska pracy dla absolwentów kierunku. Studia podyplomowe na tym kierunku uprawniają również do prowadzenia praktyki prywatnej z użyciem tytułu zawodowego neurologopedy.

Neurologopedia to ciekawy pomysł na rozwój kariery dla dyplomowanych logopedów. Specjalizacja w tym kierunku obejmuje pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii neurologopedycznej, a także analizy badań specjalistycznych i współpracy z przedstawicielami innych specjalności z zakresu medycyny, psychologii itp. Absolwenci posiadają też wiedzę na temat chorób neurologicznych i psychicznych powodujących zaburzenia wymowy.. W ramach studiów odbywa się również warsztat na temat alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) pozwalający zdobyć niezwykle przydatne umiejętności. Studia podyplomowe na WSPiA wyróżnia doświadczona, zaangażowana kadra dydaktyczna prowadząca ciekawe wykłady, ćwiczenia i warsztaty. Program kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych popartych solidnym przygotowaniem teoretycznym.

Studia podyplomowe na kierunku neurologopedia trwają dwa semestry i obejmują 300 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (weekendowym) na Wydziale Zamiejscowym WSPiA w mieście Warszawa. Absolwenci mają kwalifikacje do pracy z dorosłymi i dziećmi, u których występują zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Studia przygotowują logopedów do pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (np. oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), w placówkach specjalnych (np. z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu „specjalista neurologopeda” w ramach służby zdrowia.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do logopedów, którzy ukończyli studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną lub czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne i są zainteresowani poszerzeniem wiedzy dotyczącej  zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

ATUTY KIERUNKU:

  • DODATKOWO w ramach studiów PRAKTYCZNY WARSZTAT ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH METOD POROZUMIEWANIA SIĘ (ACC),
  • kadra dydaktyczna – to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
  • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów,

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 2 semestry i obejmują 360 godzin, w tym 60 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

PROMOCJA! Do 30 września 2020 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3400,-

Osoby, które do dnia 30 września 2020 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego otrzymają rabat w wysokości 200 zł oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

  • w przypadku wpłat miesięcznych – 380 zł ( 10 rat)
  • w przypadku wpłat semestralnych – 1800 zł ( 2 raty)
  • w przypadku wpłaty jednorazowej – 3400 zł

Opłata wpisowa wynosi 0 zł.

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

  • w przypadku wpłat miesięcznych – 400 zł ( 10 rat)
  • w przypadku wpłat semestralnych – 1900 zł ( 2 raty)
  • w przypadku wpłaty jednorazowej – 3600 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Studia zostaną uruchomione w przypadku zebrania się grupy minimum 18 osób.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12, 00-680 Warszawa tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042, mailrekrutacja@wspia.waw.plZapraszamy do kontaktu!