Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju – studia podyplomowe: Warszawa

Twoja praca zawodowa związana jest z pedagogiką, edukacją lub terapią dla dzieci? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe, przydatne umiejętności? Wczesne wspomaganie rozwoju to studia podyplomowe umożliwiające Ci udzielenie skutecznego wsparcia dzieciom, które zmagają się z deficytami na polu rozwoju psychoruchowego oraz społecznego.

Studia podyplomowe nastawione są na pogłębianie umiejętności praktycznych.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje działania wspomagające dziecko od narodzin do chwili podjęcia nauki w szkole. Jest to zintegrowany system oddziaływań wielopłaszczyznowych polegających na pobudzaniu i stymulowaniu ruchowym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym dziecka z niepełnosprawnością. Głównym celem jest zniwelowanie różnic i zaburzeń rozwoju dziecka w sposób wystarczający, by mogło ono podjąć naukę w szkole ze swoimi rówieśnikami. Właściwe przeprowadzenie diagnozy i terapii wymaga zdobycia konkretnych kwalifikacji.

Dlatego nasze studia:

łączą aspekty teoretyczne oraz praktyczne – ucząc Cię, w jaki sposób pracować z dzieckiem, a także jego rodzicami,wyróżniają się przemyślanym, kompleksowym programem – opracowanym w duchu nowoczesnej pedagogiki,pozwolą Ci lepiej zrozumieć specyfikę pracy z dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi,wzbogacone są o warsztaty, które pozwolą Ci jeszcze bardziej podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu!

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej, teorii wczesnego wspomagania rozwoju, a także diagnozy i metod pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do:- samodzielnego przeprowadzania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także diagnozy dziecka oraz oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań terapeutycznych, jak również dostosowania metod do jego potrzeb rozwojowych,- prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców i opiekunów dziecka potrzebującego wczesnego wspomagania rozwoju,- opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,- prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi w tym: z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, z dzieckiem z zaburzeniami wzroku i słuchu, z dzieckiem z zaburzeniami narządu ruchu, z dzieckiem z zaburzeniami sprzężonymi, z dzieckiem z autyzmem i z szerokim spektrum autyzmu, z dzieckiem z zaburzeniami mowy oraz dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób pracujących z dziećmi, w tym pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, nauczycieli, wychowawców, logopedów, którzy zainteresowani są pracą w zespołach wspomagających rozwój małego dziecka.

ATUTY KIERUNKU:

DODATKOWO w ramach studiów WARSZTATY Z TECHNIKI MASAŻU SHANTALA.kadra dydaktyczna – to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów;

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 3 semestry i obejmują 395 godzin, w tym 120 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia odbywają się średnio raz na trzy tygodnie w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

W przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3600 złW przypadku wpłat semestralnych wynosi 3900 zł (3 raty x 1300 zł)W przypadku wpłat miesięcznych wynosi 4200 zł ( 15 rat x 280zł)

Opłata wpisowa wynosi 100 zł

PROMOCJA do 31 sierpnia 2020 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3300 zł

Osoby, które do dnia 31 sierpnia 2020 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego otrzymają rabat w wysokości 300 zł oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

W przypadku wpłaty jednorazowej 3300 złW przypadku wpłat semestralnych wynosi 3600 zł (3 raty x 1200 zł)W przypadku wpłat miesięcznych wynosi 3900 zł ( 15 rat x 260zł)

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 1200-680 Warszawatel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042, mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!