Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa – studia podyplomowe: Warszawa

Jeżeli posiadasz ukończone studia wyższe na kierunku psychologia – licencjackie lub magisterskie i chciałbyś pracować w szkole lub innej placówce oświatowej na stanowisku nauczyciela psychologa, ale brakuje Ci przygotowania pedagogicznego? Możesz to nadrobić już dziś i zdobyć wymagane przez placówki oświatowe uprawnienia, wybierając oferowane przez nasz warszawski wydział, studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa. U nas podwyższysz swoje kompetencje, a dzięki temu zwiększysz swoje możliwości zawodowe.

Naszym Słuchaczom, w ramach oferowanego kierunku studiów dajemy możliwość uczestnictwa w bezpłatnym warsztacie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w Wydziale Nauk Społecznych WSPiA w Warszawie to:

 • możliwość nabycia lub pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze pedagogiki, metodyki oraz dydaktyki, która może okazać się najbardziej przydatna w Twojej pracy zawodowej,
 • ciekawe zajęcia, nastawione na doskonalenie praktycznych umiejętności, które zainspirują Cię również do samodzielnego pogłębiania wiedzy,
 • szansa na rozszerzenie spectrum możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarze dydaktycznym.

Program studiów został dostosowany do wymogów MNiSW, a zdobyte uprawnienia pozwalają na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela psychologa, zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Więcej informacji uzyskasz w naszym Dziale Rekrutacji – zapraszamy!

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie niezbędnych uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w różnych placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, które posiadają przygotowanie merytoryczne z zakresu psychologii, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami MNiSW.

ATUTY KIERUNKU:

 • DODATKOWO w ramach studiów SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ;
 • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
 • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 3 semestry i obejmują 230 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

PROMOCJA!

Do 31 sierpnia 2020 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3000,-

Osoby, które do dnia 31 sierpnia 2020 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego będą mogły skorzystać z promocji oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

 • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 230 zł ( 15 rat)
 • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1100 zł  za semestr
 • w przypadku wyboru płatności jednorazowej za całość studiów - 3000 zł

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

 • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 250 zł ( 15 rat)
 • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1200 zł  za semestr
 • w przypadku wyboru płatności jednorazowej za całość studiów - 3300 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 
tel. 516-088-042, 
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl
Zapraszamy do kontaktu!