Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe: Warszawa

Do wyboru druga specjalność: terapia pedagogiczna lub edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Oligofrenopedagogika, to dział pedagogiki specjalnej zajmującej się nauką i wychowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Praca z osobami zmagającymi się np. z autyzmem, zespołem Aspergera czy inną formą niepełnosprawności umysłowej wymaga od pedagoga, psychologa, nauczyciela czy terapeuty specjalistycznej wiedzy oraz szerokich kompetencji.

Jeśli chcesz je zdobyć, pomogą Ci w tym studia podyplomowe, które organizuje Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy pedagogicznej oraz pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy.

Dodatkowo dajemy naszym słuchaczom możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: terapii pedagogicznej lub edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Pozwoli to rozwinąć kompetencje w kierunku, który bardziej pasuje do Twojego profilu zawodowego.

Nasze studia podyplomowe:

 • umożliwią Ci uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie,
 • przygotują Cię do pracy w charakterze nauczyciela specjalnego, ucznia niepełnosprawnego w szkole integracyjnej lub specjalnej,
 • nauczą Cię, w jaki sposób pracować z uczniami z autyzmem oraz zespołem Aspergera.

Doświadczona kadra wykładowców z wieloletnią praktyką pedagogiczną, nowoczesne metody dydaktyczne i program studiów nakierowany na pogłębienie Twoich umiejętności to najważniejsze zalety naszych studiów. 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego oraz innych placówkach oświatowych.

Ponadto, absolwenci w zależności od wyboru specjalności otrzymają uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, lub kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, a w szczególności do pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, logopedów posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

ATUTY KIERUNKU:

 • DODATKOWO w ramach studiów WARSZTATY Z ARTETERAPII;
 • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
 • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 3 semestry i obejmują 530 godzin, w tym 180 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

Osoby, które do dnia 28 lutego 2020 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego będą mogły skorzystać z promocji oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

 • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 290 zł ( 15 rat)
 • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1400 zł  ( 3 raty)
 • w przypadku wyboru płatności jednorazowej - 4100 zł

Opłata wpisowa wynosi 0 zł

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

 • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 315 zł ( 15 rat)
 • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1550 zł  ( 3 raty)
 • w przypadku wyboru płatności jednorazowej - 4500 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

W przypadku nie zebrania się grupy minimum 18 osób na każdą specjalność, będzie realizowana specjalność Terapia pedagogiczna.

Informacja
W związku z projektem rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany planów i programów studiów oraz czasu ich trwania. Ewentualne zmiany będą zgodne z nowymi przepisami określającymi wymagane kwalifikacje od osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 
tel. 516-088-042, 
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl
Zapraszamy do kontaktu!