Zarządzanie i organizacja w oświacie – studia podyplomowe: Warszawa

Posiadasz wykształcenie wyższe i chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywając uprawnienia do kierowania placówką oświatową? Pomogą Ci w tym studia podyplomowe, które organizuje Wydział Zamiejscowy w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I. Ich ukończenie umożliwi Ci wzięcie udziału w konkursach na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub innych placówek oświatowych o charakterze publicznym oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach niepublicznych, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Nowoczesne zarządzanie w oświacie – zdobądź niezbędne kwalifikacje 

Studia podyplomowe, których przedmiotem jest zarządzanie oraz organizacja w oświacie organizowane na naszym warszawskim wydziale WSPiA będą dla Ciebie szansą do zdobycia nowych, praktycznych kwalifikacji. Dzięki zajęciom dydaktycznym:

 • uzyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie organizować i zarządzać pracą dowolnej placówki oświatowej i edukacyjnej,
 • poznasz metody kierowania pracą zespołu nauczycieli oraz pracowników administracji,
 • zdobędziesz kompetencje, które umożliwią Ci objęcie stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub średniej oraz innych placówek oświatowych.

Stawiamy przede wszystkim na doskonalenie praktycznych umiejętności – to fundament nowoczesnej edukacji, która wpisuje się w aktualne wymagania rynku pracy.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu organizacji pracy własnej oraz zespołu, a także metod kierowania placówką oświatową we współczesnym systemie edukacji.
Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które potwierdza uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, które chciałyby uzupełnić i wzbogacić swoje kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod kierowania i organizacji pracy placówką oświatową m.in. przedszkole, szkoła, i inne instytucje oświatowe.

ATUTY KIERUNKU:

 • DODATKOWO w ramach studiów WARSZTATY Z ZAKRESU WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH/COACHINGU.
 • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
 • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów;.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 2 semestry i obejmują 235 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się średnio dwa-trzy razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

PROMOCJA!
Do 05 marca 2020 roku pełna opłata za studia wynosi 2500,-

Osoby, które do dnia 05 marca 2020 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego otrzymają rabat w wysokości 300 zł oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

 • w przypadku wpłat miesięcznych - 290 zł ( 10 rat)
 • w przypadku wpłat semestralnych - 1350 zł ( 2 raty)
 • w przypadku wpłaty jednorazowej - 2500 zł

Opłata wpisowa wynosi 0 zł.

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

 • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 320 zł ( 10 rat)
 • w przypadku wpłat semestralnych wynosi 1500 zł (2 raty)
 • w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 2800 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 
tel. 516-088-042, 
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl
Zapraszamy do kontaktu!