Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe: Warszawa

Do wyboru druga specjalność: terapia pedagogiczna lub doradztwo edukacyjno-zawodowe

Posiadasz wykształcenie wyższe – licencjackie lub magisterskie – i chciałbyś pracować w szkole lub innej placówce oświatowej na stanowisku nauczyciela, ale brakuje Ci przygotowania pedagogicznego? Możesz to nadrobić już dziś i zdobyć wymagane przez placówki oświatowe uprawnienia, wybierając oferowane przez nasz warszawski wydział, studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela.U nas podwyższysz swoje kompetencje, a dzięki temu zwiększysz swoje możliwości zawodowe.

Naszym Słuchaczom, w ramach oferowanego kierunku studiów dajemy możliwość wyboru dodatkowej specjalności Terapia pedagogiczna lub doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do zajmowania stanowiska nauczyciela w Wydziale Zamiejscowym WSPiA w Warszawie to:

 • możliwość nabycia lub pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki, która może okazać się najbardziej przydatna w Twojej pracy zawodowej,
 • ciekawe zajęcia, nastawione na doskonalenie praktycznych umiejętności, które zainspirują Cię również do samodzielnego pogłębiania wiedzy,
 • szansa na rozszerzenie spectrum możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarze dydaktycznym.

Program studiów został dostosowany do wymogów MNiSW, a zdobyte uprawnienia pozwalają na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela, zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Więcej informacji uzyskasz w naszym Dziale Rekrutacji – zapraszamy!

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie niezbędnych uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Ponadto, absolwenci w zależności od wyboru specjalności otrzymają kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, lub kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego i edukacyjnego w różnych typach placówek.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, które posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami MNiSW.

W przypadku absolwentów studiów I stopnia obejmuje ono wyłącznie przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych.

ATUTY KIERUNKU:

 • DODATKOWO w ramach studiów SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ;
 • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
 • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

Każdy z słuchaczy otrzyma również zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pomocy przedmedycznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 3 semestry i obejmują 415 godzin zajęć dydaktycznych oraz 210 godzin praktyk (w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych). Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

PROMOCJA!
Do 30 sierpnia 2019 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 4100,-

Osoby, które do dnia 30 sierpnia 2019 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego będą mogły skorzystać z promocji oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

 • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 290 zł ( 15 rat)
 • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1400 zł  za semestr
 • w przypadku wyboru płatności jednorazowej za całość studiów - 4100 zł

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

 • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 315 zł ( 15 rat)
 • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1550 zł  za semestr
 • w przypadku wyboru płatności jednorazowej za całość studiów - 4500 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

W przypadku nie zebrania się grupy minimum 18 osób na każdą specjalność, będzie realizowana specjalność Terapia pedagogiczna.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 
tel. 516-088-042, 
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!