Przygotowanie Pedagogiczne dla psychologów – Nowość

Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa – studia podyplomowe: Warszawa NOWOŚĆ!!!

Jeżeli posiadasz ukończone studia wyższe na kierunku psychologia – i chciałbyś pracować w szkole lub innej placówce oświatowej na stanowisku nauczyciela psychologa, ale brakuje Ci przygotowania pedagogicznego? Możesz to nadrobić już dziś i zdobyć wymagane przez placówki oświatowe uprawnienia, wybierając oferowane przez nasz warszawski wydział, studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa. U nas podwyższysz swoje kompetencje, a dzięki temu zwiększysz swoje możliwości zawodowe.

Naszym Słuchaczom, w ramach oferowanego kierunku studiów dajemy możliwość uczestnictwa w bezpłatnym warsztacie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w Wydziale Nauk Społecznych WSPiA w Warszawie to:

możliwość nabycia lub pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze pedagogiki, metodyki oraz dydaktyki, która może okazać się najbardziej przydatna w Twojej pracy zawodowej,ciekawe zajęcia, nastawione na doskonalenie praktycznych umiejętności, które zainspirują Cię również do samodzielnego pogłębiania wiedzy,szansa na rozszerzenie spectrum możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarze dydaktycznym.

Program studiów został dostosowany do wymogów MNiSW, a zdobyte uprawnienia pozwalają na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela psychologa, zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Więcej informacji uzyskasz w naszym Dziale Rekrutacji – zapraszamy!

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie niezbędnych uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w różnych placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UCZESTNICY:

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które posiadają przygotowanie merytoryczne z zakresu psychologii, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami MNiSW.

ATUTY KIERUNKU:

  • DODATKOWO w ramach studiów SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ,
  • kadra dydaktyczna – to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
  • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów,

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 3 semestry i obejmują 230 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

PROMOCJA!

Do 23 października 2020 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3000,-

Osoby, które do dnia 23 października 2020 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego będą mogły skorzystać z promocji oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

  • w przypadku wpłat miesięcznych – 230 zł ( 15 rat)
  • w przypadku wpłat semestralnych – 1100 zł ( 3 raty)
  • w przypadku wpłaty jednorazowej – 3000 zł

Opłata wpisowa wynosi 0 zł.

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

  • w przypadku wpłat miesięcznych – 250 zł ( 15 rat)
  • w przypadku wpłat semestralnych – 1200 zł ( 3 raty)
  • w przypadku wpłaty jednorazowej – 3300 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail:
 rekrutacja@wspia.waw.plZapraszamy do kontaktu!