Studia podyplomowe

Trwa rekrutacja na semestr zimowy 2020/2021 , zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków !
WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STUDIA PODYPLOMOWE:

podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – do pobrania
kwestionariusz osobowy – do pobrania
schemat wyboru płatności za studia – do pobrania
schemat wyboru płatności za studia na kierunku logopedia- do pobrania  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu,dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje pedagogiczne np. kserokopia suplementu do dyplomu lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie – oryginał do wglądu (nie dotyczy kierunków: Organizacja i zarządzanie w oświacie oraz Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela, neurologopedia),1 zdjęcie w formacie 35x45mm czytelnie podpisane na odwrocie,kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska),dowód uiszczenia opłaty za studia. Opłaty należy dokonać na niżej podany numer rachunku bankowego:

PKO BP SA Nr konta 76 1020 4027 0000 1602 0512 5606

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I W POZNANIU ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Rekrutacja krok po kroku:

KROK 1 Wyślij  zgłoszenie uczestnictwa w studiach na adres mailowy: rekrutacja@wspia.waw.plwedług wzorudo pobrania
Zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.

KROK 2 Złóż komplet wyżej wymienionych dokumentów osobiście lub wyślij pocztą na adres:DZIAŁ REKRUTACJI Wydziału Nauk Społecznych Filia w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu ul. Poznańska 6/800-680 Warszawa

Szanowni Państwo,
z uwagi na obostrzenia związane z wirusem Covid-19 uprzejmie prosimy o:
-poinformowanie Sekretariatu o planowanym przyjściu telefonicznie
-nałożenie maseczki przed wejściem do budynku
-zdezynfekowanie rąk
-pojedyncze wchodzenie do sekretariatu

Godziny pracy Sekretariatu:
3 sierpnia 8:30-15:30
4 sierpnia 10:00-15:30
5-7 sierpnia 8:30-15:30
Osoby, które chcą odebrać dyplom proszone są o powiadomienie Sekretariatu telefonicznie
Osoby, które chcą złożyć praktyki proszone są o powiadomienie Sekretariatu telefonicznie

mail: kontakt@wspia.waw.pl 

tel. komórkowy 516 088 042tel. 22 622 01 90

Dział rekrutacji jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

3 sierpnia 8:30-15:30
4 sierpnia 10:00-15:30
5-7 sierpnia  8:30-15:30

 

Istnieje możliwość złożenia dokumentów w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 22 622 01 90, tel. komórkowy 516 088 042 lub mailowym rekrutacja@wspia.waw.pl