Uwaga !
Rekrutacja na semestr letni 2019/2020 zostaje przedłużona do 30 kwietnia! 🙂

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - do pobrania
 • kwestionariusz osobowy - do pobrania
 • schemat wyboru płatności za studia - do pobrania
 • schemat wyboru płatności za studia na kierunku logopedia- do pobrania
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje pedagogiczne np. kserokopia suplementu do dyplomu lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  w tym zakresie - oryginał do wglądu (nie dotyczy kierunków: Organizacja i zarządzanie w oświacie oraz Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska
  nauczyciela, neurologopedia),
 • 1 zdjęcie w formacie 35x45mm czytelnie podpisane na odwrocie,
 • kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska),
 • dowód uiszczenia opłaty za studia. Opłaty należy dokonać na niżej podany numer rachunku bankowego:

PKO BP SA Nr konta 76 1020 4027 0000 1602 0512 5606

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I W POZNANIU
ul. Bułgarska 55
60-320 Poznań

Rekrutacja krok po kroku:

KROK 1
Wyślij  zgłoszenie uczestnictwa w studiach na adres mailowy: rekrutacja@wspia.waw.pl
według wzoru -
do pobrania
Zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.

KROK 2
Złóż komplet wyżej wymienionych dokumentów osobiście lub wyślij pocztą na adres:

DZIAŁ REKRUTACJI
Wydziału Nauk Społecznych Filia w Warszawie
Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
u
l. Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

Szanowni Państwo, w dniach 13 marca - 24 maja 2020 roku Uczelnia pracuje w trybie zdalnym.
Kontakt z sekretariatem uczelni możliwy jest drogą elektroniczną:

mail: kontakt@wspia.waw.pl 

tel. komórkowy 516 088 042 

Dział rekrutacji jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30

Istnieje możliwość złożenia dokumentów w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 22 622 01 90, tel. komórkowy 516 088 042 lub mailowym rekrutacja@wspia.waw.pl