Rytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - studia podyplomowe: Warszawa


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej, w tym rytmiki, tańca i umuzykalnienia dla dzieci w  przedszkolu i klasach I-III.

Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia, atrakcyjnych dla dzieci, zajęć rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną.

UCZESTNICY:

Studia skierowane są głównie do nauczycieli i opiekunów pracujących z dziećmi w przedszkolach, żłobkach, klubach malucha itp. Ponadto mogą stanowić cenne uzupełnienie wiedzy dla nauczycieli klas I-III, wzbogacając warsztat pracy wychowawcy o cenne treści pomagające zorganizować zajęcia pozalekcyjne, teatrzyki i różnorodne wydarzenia z życia szkoły. Od kandydatów na studia wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Natomiast nie jest wymagana znajomość gry na instrumencie muzycznym ani dyplom ukończenia szkoły muzycznej.

ATUTY KIERUNKU:

  • DODATKOWO w ramach studiów WARSZTATY Z CHOREOTERAPII;
  • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
  • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia trwają 3 semestry i obejmują 365 godzin, w tym 90 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW:

PROMOCJA!
Do 27 marca 2020 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3500 zł

Osoby, które do dnia 27 marca 2020 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego będę mogły skorzystać z promocji oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

  • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 260 zł (15 rat)
  • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1200 zł (3 raty)
  • w przypadku wyboru płatności jednorazowej - 3500 zł

Opłata wpisowa wynosi 0 zł.

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

  • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 280 zł (15 rat)
  • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1300 zł (3 raty)
  • w przypadku wyboru płatności jednorazowej - 3800 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA.

Szczegółowych informacji udziela: DZIAŁ REKRUTACJI
Wydziału Zamiejscowego w Warszawie
Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90
tel. 516-088-042.
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl