Socjoterapia

Socjoterapia: studia podyplomowe – Warszawa

socjoterapiaJuż Arystoteles mawiał: „homo est animal sociale”, co oznacza, że człowiek jest istotą społeczną.Socjoterapia jest jedną z metod terapii zajęciowej, która polega na wykorzystaniu oddziaływań o charakterze społecznym. Jej głównym zadaniem jest włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie do życia społecznego. Zajęcia socjoterapeutyczne mogą być stosowane podczas pracy z dziećmi, młodzieżą a także z osobami dorosłymi.

Masz przygotowanie pedagogiczne i chcesz poznać bliżej zagadnienia związane z socjoterapią? Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I oferuje studia podyplomowe na kierunku socjoterapia. Studia na tym kierunku pozwolą Ci poszerzyć kwalifikacje zawodowe – tak, aby móc podjąć pracę w placówkach wychowawczych lub edukacyjnych.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi.Ponadto, absolwenci w zależności od wyboru specjalności otrzymają uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, lub kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, a w szczególności do pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

ATUTY KIERUNKU:

DODATKOWO w ramach studiów TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI;kadra dydaktyczna – to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 3 semestry i obejmują 545 godzin, w tym 180 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

PROMOCJA! Do 30 września 2020 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3800,-

Osoby, które do dnia 30 września 2020 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego będą mogły skorzystać z promocji oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

  • w przypadku wpłat miesięcznych – 270 zł ( 15 rat)
  • w przypadku wpłat semestralnych – 1300 zł ( 3 raty)
  • w przypadku wpłaty jednorazowej – 3800 zł

Opłata wpisowa wynosi 0 zł

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

  • w przypadku wpłat miesięcznych – 290 zł ( 15 rat)
  • w przypadku wpłat semestralnych – 1400 zł ( 3 raty)
  • w przypadku wpłaty jednorazowej – 4100 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa,
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail:
 rekrutacja@wspia.waw.plZapraszamy do kontaktu!