Socjoterapia: studia podyplomowe – Warszawa

Do wyboru dwie specjalności: terapia pedagogiczna lub resocjalizacja

socjoterapiaJuż Arystoteles mawiał: „homo est animal sociale”, co oznacza, że człowiek jest istotą społeczną.
Socjoterapia jest jedną z metod terapii zajęciowej, która polega na wykorzystaniu oddziaływań o charakterze społecznym. Jej głównym zadaniem jest włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie do życia społecznego. Zajęcia socjoterapeutyczne mogą być stosowane podczas pracy z dziećmi, młodzieżą a także z osobami dorosłymi.

Masz przygotowanie pedagogiczne i chcesz poznać bliżej zagadnienia związane z socjoterapią? Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I oferuje studia podyplomowe na kierunku socjoterapia. Studia na tym kierunku pozwolą Ci poszerzyć kwalifikacje zawodowe – tak, aby móc podjąć pracę w placówkach wychowawczych lub edukacyjnych.

Terapia pedagogiczna lub resocjalizacja

Naszym słuchaczom dajemy możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: terapii pedagogicznej, która – odpowiednia jest przede wszystkim dla nauczycieli i pedagogów, jak również resocjalizacji, która skierowana jest do osób, chcących pracować z „trudną” młodzieżą lub osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także rozwinąć kompetencje niezbędne m.in. do prowadzenia zajęć w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi.
Ponadto, absolwenci w zależności od wyboru specjalności otrzymają uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, lub kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, a w szczególności do pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

ATUTY KIERUNKU:

  • DODATKOWO w ramach studiów TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI;
  • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
  • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 3 semestry i obejmują 545 godzin, w tym 180 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

PROMOCJA!
Do 27 marca 2020 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 4100,-

Osoby, które do dnia 27 marca 2020 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego będą mogły skorzystać z promocji oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

  • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 290 zł ( 15 rat)
  • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1400 zł  ( 3 raty)
  • w przypadku wyboru płatności jednorazowej - 4100 zł

Opłata wpisowa wynosi 0 zł

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

  • w przypadku wyboru płatności miesięcznych - 315 zł ( 15 rat)
  • w przypadku wyboru płatności semestralnych - 1550 zł  ( 3 raty)
  • w przypadku wyboru płatności jednorazowej - 4500 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

W przypadku nie zebrania się grupy minimum 18 osób na każdą specjalność, będzie realizowana specjalność Terapia pedagogiczna.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 
tel. 516-088-042, 
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl
Zapraszamy do kontaktu!