Władze Uczelni

Rektor
Prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy Szczapa
Rektor WSPiA Prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy Szczapa

Prorektor
dr inż. Włodzimierz Usarek

Dziekan
dr Andriy Malovychko

Prodziekan
Urszula Kwiatek - Kwiatkowska