Władze Uczelni

Rektor
dr inż. Włodzimierz Usarek prof. WSPiA

Prorektor
dr inż. Andrzej Bolewski prof. WSPiA

Dziekan
dr Andriy Malovychko

Prodziekan
Urszula Kwiatek - Kwiatkowska