Porozumienia – AD Verbum i fundacja kokoNovo

W styczniu 2018 roku Wydział Zamiejscowy w Warszawie zawarł porozumienia o współpracy z Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji – Poradnią pedagogiczno-psychologiczną oraz Fundacją Kokonovo.