Dział praktyk

Image

Dział praktyk

Pracownicy Biura praktyk studenckich udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 15:00 oraz pod numerem tel. 22 622 01 90 lub 516 088 042
KONTAKT

Uczelniana procedura organizacji i zaliczenia praktyki zawodowej

*Podstawa prawna §§ 6-17 Pegulaminu praktyk zawodowych odbywanych przez studentów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

1. Organizacja praktyki zawodowej

Krok pierwszy

Student pobiera w Biurze Karier WSPiA, ze strony internetowej lub Wirtualnego Dziekanatu Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową

Krok drugi

Student udaje się z Oświadczenie o przyjęciu na praktyki zawodowe do instytucji, gdzie będzie odbywana praktyka zawodowa.

Krok trzeci

Student przedkłada wypełnione Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową w Biurze Karier WSPiA.

Krok czwarty

Biuro Karier WSPiA na podstawie przedłożonego Oświadczenia o przyjęciu na praktykę zawodową wydaje Skierowanie na praktykę i Umowę w sprawie realizacji praktyki zawodowej.

2. Zaliczenie praktyki zawodowej

Krok pierwszy

Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Dziekan lub Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich.

Krok drugi
Krok trzeci