Integracja sensoryczna z warsztatem z terapii ręki

Integracja sensoryczna – studia podyplomowe: Warszawa

Integracja sensoryczna to pojęcie znane pedagogom i psychologom od wielu lat. Oznacza ono prawidłową organizację wrażeń zmysłowych, które napływają do mózgu przez receptory oraz odpowiadanie na bodźce sensoryczne właściwą reakcją adaptacyjną. Autorem teorii integracji sensorycznej była dr Jean Ayres – amerykańska psycholog i terapeuta. Jej badania i doświadczenie wykazały, jak ważna jest terapia integracji sensorycznej, prowadzona zwłaszcza z dziećmi. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą bowiem mieć negatywny wpływ na adaptację młodego człowieka do życia społecznego oraz na proces uczenia się.

Nasze studia podyplomowe pozwolą Ci m.in.: poznać zarówno teoretyczne, jak praktyczne założenia integracji sensorycznej – tak, aby zapewnić dziecku niezbędne wsparcie w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,przećwiczyć w praktyce metody terapii integracji sensorycznej – tak, abyś był przygotowany do wdrożenia ich w swojej pracy zawodowej,uzyskać niezbędne kompetencje, aby móc podnieść jakość pracy z dzieckiem i jego rodzicami.

W ramach studiów podyplomowych będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców akademickich – praktyków, którzy przekażą Ci aktualne informacje pozwalające poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej, neurofizjologii, teorii integracji sensorycznej, a także diagnozy i terapii dziecka z różnymi deficytami rozwojowymi. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do:

  • przeprowadzania obserwacji klinicznej, a także diagnozy dziecka oraz oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań terapeutycznych jak również dostosowania metod do jego potrzeb rozwojowych,
  • organizowania i prowadzenia samodzielnie terapii z zakresu integracji sensorycznej,
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu integracji sensorycznej,
  • prowadzenia konsultacji dla rodziców dzieci potrzebujących terapii integracji sensorycznej,
  • prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej z dzieckiem z deficytami rozwojowymi w tym: z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy, z dzieckiem ze spektrum autyzmu, z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu.
Uczestnicy
Atuty kierunku:
Organizacja studiów:
Koszt studiów:

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Image

Nasi wykładowcy:

Marta Surga
Marta SurgaEkspert Wykładowca
Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel mianowany. Terapeuta metody Integracji Sensorycznej, Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, terapeuta metody EEG Biofeedback oraz metody Johansena. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci autystycznych oraz dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i niepłynnością mówienia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Ukończyła kurs Kinezjotaping w logopedii, terapii Czaszkowo-krzyżowej I i II st. oraz terapii Taktylnej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz rodziców, współpracuje z wydawnictwem Forum Logopedy. Prowadzi także zajęcia praktyczne i teoretyczne ze studentami studiów podyplomowych.
Paulina Zaręba-Fus Ekspert wykładowca
Fizjoterapeuta, absolwentka AWF Warszawa, nauczyciel mianowany. Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Terapeuta metody Integracji Sensorycznej, Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, terapeuta metody EEG Biofeedback. Terapeuta dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Uczestnik wielu szkoleń doskonalących m. in.: Terapia ręki, Odruchy w uczeniu i nauczaniu, Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block, Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna w dysleksji.
Dr n. med. Elżbieta Binek
Dr n. med. Elżbieta Binek
Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim. Od wielu lat specjalizuje się w fizjoterapii pediatrycznej. Jest autorką artykułów zamieszczonych w specjalistycznych czasopismach medycznych. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych dotyczących rozwoju dziecka i sposobu jego rehabilitacji.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!