Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

 

Logopedia – studia podyplomowe: Warszawa 

Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy.

Logopedia – (z greckiego: logos = ‘słowo’, ‘mowa’; paideia = ‘wychowanie’) jest to nauka, zajmująca się prawidłowym kształtowaniem rozwoju mowy, a także szeroko pojętą profilaktyką zaburzeń artykulacyjnych, w tym m in. usuwaniem zaburzeń zdolności komunikacyjnych oraz wszelkiego rodzaju wad wymowy i artykulacji.Prawidłowa wymowa to ważna podstawa komunikacji we współczesnym świecie i powinna być kształtowana od najwcześniejszych lat życia. Kształtowanie poprawnej wymowy, korygowanie jej wad, stymulacja mowy opóźnionej oraz rehabilitacja mowy osób, które uległy wypadkom, urazom, lub z chorobami o podłożu neurologicznym to główne zadania w pracy logopedy.

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem atrakcyjnego zawodu nasze studia podyplomowe pozwolą Ci m.in.: poznać zarówno teoretyczne, jak praktyczne założenia logopedii – tak, aby zapewnić dziecku lub osobie dorosłej niezbędne wsparcie w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,przećwiczyć w praktyce diagnozowanie oraz metody terapii logopedycznej – tak, abyś był przygotowany do wdrożenia ich w swojej pracy zawodowej.uzyskać niezbędne kompetencje, aby móc podnieść jakość pracy z osobami potrzebującymi wsparcia specjalisty z zakresu logopedii,zdobyć nowy, atrakcyjny zawód z szerokimi możliwościami specjalizowania się w takich dziedzinach jak, neurologopedia, surdologopedia, oligofrenologopedia czy wczesna interwencja logopedyczna.

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z dziećmi osobami dorosłymi.

Studia podyplomowe na kierunku logopedia to idealny wybór dla absolwentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych. Przygotowują one w pełni do wykonywania zawodu logopedy, czyli specjalisty zajmującego się niwelowaniem problemów związanych z nieprawidłową wymową i artykulacją. Program studiów ukierunkowany jest na zdobywanie praktycznej wiedzy oraz niezbędnych w przyszłej pracy kompetencji. Studia podyplomowe na kierunku logopedia to również doskonały sposób na wyróżnienie się na rynku pracy – zarówno w Warszawie, jak i w innych obszarach kraju. Specjalizacja w tej dziedzinie pozostawia ponadto szerokie możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Nasi wykładowcy:

Karina-Szafrańska

dr Karina Szafrańska

Ekspert Wykładowca

Doktor nauk humanistycznych, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog ze specjalnością edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta. Posiada I Stopień Specjalizacji Zawodowej z logopedii oraz Certyfikat Zawodowy Logopedy, Ekspert Polskiego Związku Logopedów, adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w Katedrze Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Ad Verbum” Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie. Autorka wielu publikacji z zakresu terapii osób ze spektrum autyzmu.

nowe

dr Joanna Irek

Ekspert wykładowca

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, filolog polski, logopeda. Dydaktyk przedmiotów logopedycznych na studiach podyplomowych oraz licencjackich i magisterskich ze specjalnością - Logopedia. Promotor i recenzent prac dyplomowych z zakresu logopedii i filologii polskiej (językoznawstwa). Główne zainteresowania logopedyczne koncentrują się wokół postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w odniesieniu do różnych typów afazji. Od kilkunastu lat Pani Doktor prowadzi efektywną współpracę dydaktyczno-naukową z wieloma ośrodkami akademickimi i metodycznymi w kraju.

małachowska

Ewa Małachowska

Ekspert wykładowca

Logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, oligofrenopedagog; ekspert MEN, posiada I Stopień Specjalizacji Zawodowej z logopedii oraz Certyfikat Zawodowy Logopedy. Pracuje w Poradni Autystycznej dla Dzieci i Młodzieży, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ze studentami studiów stacjonarnych i podyplomowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów. Współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadząc kursy i warsztaty logopedyczne. Autorka wielu publikacji z dziedziny logopedii.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@waw.ansm.pl

Zapraszamy do kontaktu!