Logopedia

Logopedia – studia podyplomowe: Warszawa

Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy.

Logopedia – (z greckiego: logos = ‘słowo’, ‘mowa’; paideia = ‘wychowanie’) jest to nauka, zajmująca się prawidłowym kształtowaniem rozwoju mowy, a także szeroko pojętą profilaktyką zaburzeń artykulacyjnych, w tym m in. usuwaniem zaburzeń zdolności komunikacyjnych oraz wszelkiego rodzaju wad wymowy i artykulacji.Prawidłowa wymowa to ważna podstawa komunikacji we współczesnym świecie i powinna być kształtowana od najwcześniejszych lat życia. Kształtowanie poprawnej wymowy, korygowanie jej wad, stymulacja mowy opóźnionej oraz rehabilitacja mowy osób, które uległy wypadkom, urazom, lub z chorobami o podłożu neurologicznym to główne zadania w pracy logopedy.

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem atrakcyjnego zawodu nasze studia podyplomowe pozwolą Ci m.in.: poznać zarówno teoretyczne, jak praktyczne założenia logopedii – tak, aby zapewnić dziecku lub osobie dorosłej niezbędne wsparcie w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,przećwiczyć w praktyce diagnozowanie oraz metody terapii logopedycznej – tak, abyś był przygotowany do wdrożenia ich w swojej pracy zawodowej.uzyskać niezbędne kompetencje, aby móc podnieść jakość pracy z osobami potrzebującymi wsparcia specjalisty z zakresu logopedii,zdobyć nowy, atrakcyjny zawód z szerokimi możliwościami specjalizowania się w takich dziedzinach jak, neurologopedia, surdologopedia, oligofrenologopedia czy wczesna interwencja logopedyczna.

Image

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z dziećmi osobami dorosłymi.

Studia podyplomowe na kierunku logopedia to idealny wybór dla absolwentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych. Przygotowują one w pełni do wykonywania zawodu logopedy, czyli specjalisty zajmującego się niwelowaniem problemów związanych z nieprawidłową wymową i artykulacją. Program studiów ukierunkowany jest na zdobywanie praktycznej wiedzy oraz niezbędnych w przyszłej pracy kompetencji. Studia podyplomowe na kierunku logopedia to również doskonały sposób na wyróżnienie się na rynku pracy – zarówno w Warszawie, jak i w innych obszarach kraju. Specjalizacja w tej dziedzinie pozostawia ponadto szerokie możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy.
Program studiów:

Program studiów podyplomowych na kierunku logopedia, został skonstruowany w taki sposób, żeby spełniał wymagania Polskiego Związku Logopedów i jednocześnie dawał pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy.
Studia trwają 4 semestry podczas, których realizowanych jest 600 godzin zajęć dydaktycznych, podzielonych na część teoretyczną obejmującą 350 godzin oraz cześć zajęć stawiających na nabycie umiejętności praktycznych, która obejmuje 250 godzin (w tym jest 120 godzin praktyk logopedycznych).
Ukończone studia podyplomowe to także możliwość dalszej specjalizacji w dziedzinach takich jak neurologopedia, surdologopedia, oligofrenologopedia czy wczesna interwencja logopedyczna.
Doświadczona kadra dydaktyczna dba o zapewnienie absolwentom odpowiednich kwalifikacji, przekazując swoją wiedzę zdobytą podczas wielu lat pracy w zawodzie.

Studia podyplomowe na kierunku logopedia odbywają się w trybie niestacjonarnym (weekendowym) na Wydziale Nauk Społecznych WSPiA w mieście Warszawa. Przeznaczone są dla wszystkich absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Specyfika zawodu wymaga również posiadania prawidłowej wymowy oraz dobrego słuchu. Ukończenie naszych studiów jest równoznaczne z uzyskaniem pełnych kwalifikacji do pracy w zawodzie logopedy.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.

Cel studiów:
Uczestnicy:
Atuty kierunku:
Organizacja studiów:
Koszt studiów:

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

*Studia zostaną uruchomione w przypadku zebrania się grupy minimum 18 osób.

Nasi wykładowcy:

dr Karina Szafrańska
dr Karina SzafrańskaEkspert Wykładowca
Doktor nauk humanistycznych, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog ze specjalnością edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta. Posiada I Stopień Specjalizacji Zawodowej z logopedii oraz Certyfikat Zawodowy Logopedy, Ekspert Polskiego Związku Logopedów, adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w Katedrze Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Ad Verbum” Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie. Autorka wielu publikacji z zakresu terapii osób ze spektrum autyzmu.
dr Krzysztof Szamburski
dr Krzysztof Szamburski Ekspert wykładowca
Doktor nauk humanistycznych, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (SI). Terapią jąkania zajmuje się od 1988 roku. Autor metody terapii jąkania. Członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów. Pracownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego a także Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TOP w Warszawie. W Poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. Autor wielu artykułów i publikacji z dziedziny psychologii i logopedii.
Ewa Małachowska
Ewa MałachowskaEkspert Wykładowca
Logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, oligofrenopedagog; ekspert MEN, posiada I Stopień Specjalizacji Zawodowej z logopedii oraz Certyfikat Zawodowy Logopedy. Pracuje w Poradni Autystycznej dla Dzieci i Młodzieży, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ze studentami studiów stacjonarnych i podyplomowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów. Współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadząc kursy i warsztaty logopedyczne. Autorka wielu publikacji z dziedziny logopedii.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!