Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

Neurologopedia – studia podyplomowe: Warszawa

Neurologopedia to dziedzina logopedii, która zajmuje się diagnozą i terapią neurologicznych podstaw zaburzeń mowy i utrudnień w komunikacji na podłożu neurologicznym. Zapotrzebowanie na specjalistów z wiedzą obejmującą tę rozwijającą się dziedzinę jest coraz większe. Obejmuje ono w szczególności różnorodne placówki medyczne, oświatowe, ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe mieszczące się w Warszawie oraz w całym kraju gdzie powstają stanowiska pracy dla absolwentów kierunku. Studia podyplomowe na tym kierunku uprawniają również do prowadzenia praktyki prywatnej z użyciem tytułu zawodowego neurologopedy.

Neurologopedia to ciekawy pomysł na rozwój kariery dla dyplomowanych logopedów. Specjalizacja w tym kierunku obejmuje pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii neurologopedycznej, a także analizy badań specjalistycznych i współpracy z przedstawicielami innych specjalności z zakresu medycyny, psychologii itp. Absolwenci posiadają też wiedzę na temat chorób neurologicznych i psychicznych powodujących zaburzenia wymowy.. W ramach studiów odbywa się również warsztat na temat alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) pozwalający zdobyć niezwykle przydatne umiejętności. Studia podyplomowe na WSPiA wyróżnia doświadczona, zaangażowana kadra dydaktyczna prowadząca ciekawe wykłady, ćwiczenia i warsztaty. Program kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych popartych solidnym przygotowaniem teoretycznym.

Studia podyplomowe na kierunku neurologopedia trwają dwa semestry i obejmują 300 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (weekendowym) na Wydziale  Zamiejscowym WSPiA w mieście Warszawa. Absolwenci mają kwalifikacje do pracy z dorosłymi i dziećmi, u których występują zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 ; tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@waw.ansm.pl

Zapraszamy do kontaktu!