Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe: Warszawa

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), to dział pedagogiki specjalnej zajmującej się nauką i wychowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obejmuje on nie tylko proces nauczania, ale również zajęcia rewalidacyjne, które mają na celu jak najlepsze przystosowanie osób niepełnosprawnych do życia, mimo posiadanych dysfunkcji.

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, w tym edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy. Ukończenie tych studiów pozwoli Ci zwiększyć kompetencje oraz podjąć zadania z wykorzystaniem potencjału rozwojowego u osób z niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach edukacyjnych.

Nasze studia podyplomowe:

  • umożliwią Ci uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do podejmowania działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie,
  • przygotują Cię do pracy w charakterze nauczyciela specjalnego z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych i rehabilitacyjnych,
  • nauczą Cię konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz wykorzystywania nowych metod i form pracy z uczniami z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu.

Doświadczona kadra wykładowców z wieloletnią praktyką pedagogiczną, nowoczesne metody dydaktyczne i program studiów nakierowany na pogłębienie Twoich umiejętności to najważniejsze zalety naszych studiów. 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@waw.ansm.pl

Zapraszamy do kontaktu!