Zarządzanie i organizacja w oświacie – studia podyplomowe: Warszawa

Posiadasz wykształcenie wyższe i chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywając uprawnienia do kierowania placówką oświatową? Pomogą Ci w tym studia podyplomowe, które organizuje Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I. Ich ukończenie umożliwi Ci wzięcie udziału w konkursach na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub innych placówek oświatowych o charakterze publicznym oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach niepublicznych, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nowoczesne zarządzanie w oświacie – zdobądź niezbędne kwalifikacje!

Studia podyplomowe, których przedmiotem jest zarządzanie oraz organizacja w oświacie organizowane na naszym warszawskim wydziale WSPiA będą dla Ciebie szansą do zdobycia nowych, praktycznych kwalifikacji. Dzięki zajęciom dydaktycznym:

uzyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie organizować i zarządzać pracą dowolnej placówki oświatowej i edukacyjnej, poznasz metody kierowania pracą zespołu nauczycieli oraz pracowników administracji, zdobędziesz kompetencje, które umożliwią Ci objęcie stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub średniej oraz innych placówek oświatowych. Stawiamy przede wszystkim na doskonalenie praktycznych umiejętności – to fundament nowoczesnej edukacji, która wpisuje się w aktualne wymagania rynku pracy.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!