Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

Zarządzanie i organizacja w oświacie – studia podyplomowe: Warszawa

Posiadasz wykształcenie wyższe i chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywając uprawnienia do kierowania placówką oświatową? Pomogą Ci w tym studia podyplomowe, które organizuje Filia w Warszawie, Poznańskiej Akademii Medycznej NS im. Księcia Mieszka I.  Ich ukończenie umożliwi Ci wzięcie udziału w konkursach na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub innych placówek oświatowych o charakterze publicznym oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach niepublicznych, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nowoczesne zarządzanie w oświacie – zdobądź niezbędne kwalifikacje!

Studia podyplomowe, których przedmiotem jest zarządzanie oraz organizacja w oświacie organizowane na naszym warszawskim wydziale PAM będą dla Ciebie szansą do zdobycia nowych, praktycznych kwalifikacji. Dzięki zajęciom dydaktycznym:

-uzyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie organizować i zarządzać pracą dowolnej placówki oświatowej i edukacyjnej,
-poznasz metody kierowania pracą zespołu nauczycieli oraz pracowników administracji,
-zdobędziesz kompetencje, które umożliwią Ci objęcie stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub średniej oraz innych placówek oświatowych.
Stawiamy przede wszystkim na doskonalenie praktycznych umiejętności – to fundament nowoczesnej edukacji, która wpisuje się w aktualne wymagania rynku pracy.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@waw.ansm.pl

Zapraszamy do kontaktu!