Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa – studia podyplomowe: Warszawa NOWOŚĆ!!!

Jeżeli posiadasz ukończone studia wyższe na kierunku psychologia – i chciałbyś pracować w szkole lub innej placówce oświatowej na stanowisku nauczyciela psychologa, ale brakuje Ci przygotowania pedagogicznego? Możesz to nadrobić już dziś i zdobyć wymagane przez placówki oświatowe uprawnienia, wybierając oferowane przez nasz warszawski wydział, studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa. U nas podwyższysz swoje kompetencje, a dzięki temu zwiększysz swoje możliwości zawodowe.

Naszym Słuchaczom, w ramach oferowanego kierunku studiów dajemy możliwość uczestnictwa w bezpłatnym warsztacie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w Wydziale Nauk Społecznych WSPiA w Warszawie to:

możliwość nabycia lub pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze pedagogiki, metodyki oraz dydaktyki, która może okazać się najbardziej przydatna w Twojej pracy zawodowej, ciekawe zajęcia, nastawione na doskonalenie praktycznych umiejętności, które zainspirują Cię również do samodzielnego pogłębiania wiedzy, szansa na rozszerzenie spectrum możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarze dydaktycznym. Program studiów został dostosowany do wymogów MNiSW, a zdobyte uprawnienia pozwalają na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela psychologa, zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Więcej informacji uzyskasz w naszym Dziale Rekrutacji – zapraszamy!

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@waw.ansm.pl

Zapraszamy do kontaktu!