Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela (kwalifikacje nauczycielskie) – studia podyplomowe

Posiadasz wykształcenie wyższe – licencjackie lub magisterskie – i chciałbyś pracować w szkole lub innej placówce oświatowej na stanowisku nauczyciela, ale brakuje Ci przygotowania pedagogicznego? Możesz to nadrobić już dziś i zdobyć wymagane przez placówki oświatowe uprawnienia, wybierając oferowane przez nasz warszawski wydział, studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela. Studia podyplomowe skierowane do osób, które planują podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela to doskonały sposób nie tylko na podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie niezbędnych uprawnień, ale przede wszystkim na poszerzenie posiadanej wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń oraz praktycznych umiejętności w zakresie pracy z dziećmi.

Studia podyplomowe na tym kierunku pozwalają uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, a program nauczania jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami, a zarazem okazją do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. Naszym Słuchaczom, w ramach oferowanego kierunku studiów dajemy możliwość uczestnictwa w bezpłatnym warsztacie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli – dlaczego warto wybrać PAM?

U nas podwyższysz swoje kompetencje, a dzięki temu zwiększysz swoje możliwości zawodowe. Oferujemy Ci kompleksowe studia podyplomowe (kwalifikacje nauczycielskie), których ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach oraz innych placówkach oświatowych. Nasze studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli prowadzimy w sposób ciekawy i rozwijający, co pozwala na rzeczywiste podniesienie kompetencji i poszerzenie wiedzy podczas interesujących wykładów. Zależy nam na tym, aby osoby chcące w przyszłości pracować jako nauczyciele, kończąc studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne, które nadają kwalifikacje nauczycielskie, byli jak najlepiej przygotowani do pracy w tym zawodzie, dlatego współpracujemy wyłącznie z wysoko wykwalifikowaną kadrą z praktycznym doświadczeniem.

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do zajmowania stanowiska nauczyciela w Wydziale Nauk Społecznych

PAM w Warszawie to:

  • Możliwość nabycia lub pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki, która może okazać się najbardziej przydatna w Twojej pracy zawodowej.
  • Ciekawe zajęcia, nastawione na doskonalenie praktycznych umiejętności, które zainspirują Cię również do samodzielnego pogłębiania wiedzy,szansa na rozszerzenie spectrum możliwości rozwoju kariery zawodowej w obszarze dydaktycznym.
    Program studiów dostosowany do wymogów MNiSW, a zdobyte uprawnienia pozwalają na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela, zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Więcej informacji uzyskasz w naszym Dziale Rekrutacji – zapraszamy! 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@waw.ansm.pl

Zapraszamy do kontaktu!