Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

Socjoterapia: studia podyplomowe – Warszawa

Już Arystoteles mawiał: „homo est animal sociale”, co oznacza, że człowiek jest istotą społeczną.Socjoterapia jest jedną z metod terapii zajęciowej, która polega na wykorzystaniu oddziaływań o charakterze społecznym. Jej głównym zadaniem jest włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie do życia społecznego. Zajęcia socjoterapeutyczne mogą być stosowane podczas pracy z dziećmi, młodzieżą a także z osobami dorosłymi.

Masz przygotowanie pedagogiczne i chcesz poznać bliżej zagadnienia związane z socjoterapią?

Filia w Warszawie, Poznańskiej Akademii Medycznej im. Mieszka I oferuje studia podyplomowe na kierunku socjoterapia. Studia na tym kierunku pozwolą Ci poszerzyć kwalifikacje zawodowe – tak, aby móc podjąć pracę w placówkach wychowawczych lub edukacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@waw.ansm.pl

Zapraszamy do kontaktu!