Socjoterapia

Socjoterapia: studia podyplomowe – Warszawa

Już Arystoteles mawiał: „homo est animal sociale”, co oznacza, że człowiek jest istotą społeczną.Socjoterapia jest jedną z metod terapii zajęciowej, która polega na wykorzystaniu oddziaływań o charakterze społecznym. Jej głównym zadaniem jest włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie do życia społecznego. Zajęcia socjoterapeutyczne mogą być stosowane podczas pracy z dziećmi, młodzieżą a także z osobami dorosłymi.

Image

Masz przygotowanie pedagogiczne i chcesz poznać bliżej zagadnienia związane z socjoterapią?

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I oferuje studia podyplomowe na kierunku socjoterapia. Studia na tym kierunku pozwolą Ci poszerzyć kwalifikacje zawodowe – tak, aby móc podjąć pracę w placówkach wychowawczych lub edukacyjnych.
REKRUTACJA
Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi.Ponadto, absolwenci w zależności od wyboru specjalności otrzymają uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, lub kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie.

Uczestnicy
Atuty kierunku:
Organizacja studiów:
Koszt studiów:

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Image

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

 

Zapraszamy do kontaktu!