Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

Wczesne wspomaganie rozwoju – studia podyplomowe: Warszawa 

Twoja praca zawodowa związana jest z pedagogiką, edukacją lub terapią dla dzieci? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe, przydatne umiejętności? Wczesne wspomaganie rozwoju to studia podyplomowe umożliwiające Ci udzielenie skutecznego wsparcia dzieciom, które zmagają się z deficytami na polu rozwoju psychoruchowego oraz społecznego.

Studia podyplomowe nastawione są na pogłębianie umiejętności praktycznych.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje działania wspomagające dziecko od narodzin do chwili podjęcia nauki w szkole. Jest to zintegrowany system oddziaływań wielopłaszczyznowych polegających na pobudzaniu i stymulowaniu ruchowym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym dziecka z niepełnosprawnością. Głównym celem jest zniwelowanie różnic i zaburzeń rozwoju dziecka w sposób wystarczający, by mogło ono podjąć naukę w szkole ze swoimi rówieśnikami. Właściwe przeprowadzenie diagnozy i terapii wymaga zdobycia konkretnych kwalifikacji.

Dlatego nasze studia:

łączą aspekty teoretyczne oraz praktyczne – ucząc Cię, w jaki sposób pracować z dzieckiem, a także jego rodzicami,wyróżniają się przemyślanym, kompleksowym programem – opracowanym w duchu nowoczesnej pedagogiki,pozwolą Ci lepiej zrozumieć specyfikę pracy z dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi,wzbogacone są o warsztaty, które pozwolą Ci jeszcze bardziej podwyższyć kwalifikacje zawodowe. Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu!

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@waw.ansm.pl

Zapraszamy do kontaktu!