Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju – studia podyplomowe: Warszawa

Twoja praca zawodowa związana jest z pedagogiką, edukacją lub terapią dla dzieci? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe, przydatne umiejętności? Wczesne wspomaganie rozwoju to studia podyplomowe umożliwiające Ci udzielenie skutecznego wsparcia dzieciom, które zmagają się z deficytami na polu rozwoju psychoruchowego oraz społecznego.

Studia podyplomowe nastawione są na pogłębianie umiejętności praktycznych.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje działania wspomagające dziecko od narodzin do chwili podjęcia nauki w szkole. Jest to zintegrowany system oddziaływań wielopłaszczyznowych polegających na pobudzaniu i stymulowaniu ruchowym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym dziecka z niepełnosprawnością. Głównym celem jest zniwelowanie różnic i zaburzeń rozwoju dziecka w sposób wystarczający, by mogło ono podjąć naukę w szkole ze swoimi rówieśnikami. Właściwe przeprowadzenie diagnozy i terapii wymaga zdobycia konkretnych kwalifikacji.

Image

Dlatego nasze studia:

łączą aspekty teoretyczne oraz praktyczne – ucząc Cię, w jaki sposób pracować z dzieckiem, a także jego rodzicami,wyróżniają się przemyślanym, kompleksowym programem – opracowanym w duchu nowoczesnej pedagogiki,pozwolą Ci lepiej zrozumieć specyfikę pracy z dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi,wzbogacone są o warsztaty, które pozwolą Ci jeszcze bardziej podwyższyć kwalifikacje zawodowe. Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu!
KONTAKT
Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej, teorii wczesnego wspomagania rozwoju, a także diagnozy i metod pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi.
Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do:

  • samodzielnego przeprowadzania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także diagnozy dziecka oraz oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań terapeutycznych, jak również dostosowania metod do jego potrzeb rozwojowych,
  • prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców i opiekunów dziecka potrzebującego wczesnego wspomagania rozwoju,
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi w tym: z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, z dzieckiem z zaburzeniami wzroku i słuchu, z dzieckiem z zaburzeniami narządu ruchu, z dzieckiem z zaburzeniami sprzężonymi, z dzieckiem z autyzmem i z szerokim spektrum autyzmu, z dzieckiem z zaburzeniami mowy oraz dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi.
Uczestnicy
Atuty kierunku:
Organizacja studiów:
Koszt studiów:

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Image

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!