Władze Wydziału

dr inż. Włodzimierz Usarek prof. WSPiA

dr inż. Włodzimierz Usarek prof. WSPiA

Rektor WSPiA

dr inż. Andrzej Bolewski prof. WSPiA

dr inż. Andrzej Bolewski prof. WSPiA

Prorektor WSPiA

dr Andriy Malovychko

dr Andriy Malovychko

Dziekan Filii w Warszawie

Urszula Kwiatek – Kwiatkowska

Prodziekan Filii w Warszawie