Zarządzanie

ZARZĄDZANIE trzy specjalności do wyboru:

1. zarządzanie przedsiębiorstwem,

2. zarządzanie finansami

3. zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Zarządzanie: studia licencjackie – Warszawa

Zarządzanie to wciąż jeden z chętniej wybieranych kierunków studiów. Powodem są przede wszystkim szerokie perspektywy zawodowe po jego ukończeniu. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę kierowniczą nie słabnie bowiem zarówno w Warszawie, jak i w innych dużych miastach. Prowadzone w naszej placówce studia licencjackie na kierunku zarządzanie to gruntowne przygotowanie do kierowania przedsiębiorstwami działającymi w obrębie różnych branż, w tym także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To przyszłościowy kierunek dla ambitnych osób, które chcą uzyskać  szerokie kompetencje w zakresie kierowania i zarządzania w sektorze przedsiębiorstw publicznych oraz prywatnych.

Studia licencjackie na kierunku zarządzanie przygotowują studentów do pracy na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i kierowniczych.. Gruntowna wiedza teoretyczna zdobywana w toku studiów jest utrwalana podczas realizacji zajęć praktycznych. Dzięki temu absolwenci są doskonale przygotowani do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu (studiach II stopnia) lub do wkroczenia na rynek pracy. Trzy odrębne specjalności działające w ramach programu nauczania (zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami, zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii) pozwalają każdemu studentowi na rozwój w wybranym przez siebie obszarze.

Program studiów na kierunku zarządzanie kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności analitycznych i logistycznych oraz przede wszystkim zdolność do trafnego diagnozowania i rozwiązywania problemów. Studenci zyskują rozległą wiedzę z zakresu takich dziedzin jak: zarządzanie, ekonomia, marketing czy rachunkowość. Studia licencjackie zakończone są egzaminem dyplomowym . Zajęcia odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, w Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Warszawie.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania, w różnego typu organizacjach: przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, różnorodnych urzędach i instytucjach oraz zarządzania własną działalnością gospodarczą.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Nauka na studiach trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się napisaniem pracy licencjackiej oraz egzaminem dyplomowym.

Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne

Program studiów składa się z trzech modułów obowiązkowych:

moduł kształcenia ogólnego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: technologia informacyjna, język obcy,moduł kształcenia podstawowego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: podstawy organizacji i zarządzania, podstawy rachunkowości, finanse przedsiębiorstwa, podstawy marketingu,moduł kształcenia kierunkowego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, rachunkowość finansowa i zarządcza,

oraz modułu kształcenia specjalnościowego w zależności od wyboru specjalności:

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie finansami
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza możliwość podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty w zakresie zarządzania, menedżera/kierownika niższego i średniego szczebla, w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, instytucjach administracji publicznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie dysponuje wszechstronną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiada również umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać praktyczne problemy z zakresu zarządzania w różnorodnych organizacjach i instytucjach.

KOSZT STUDIÓW :

KOSZT STUDIÓW STACJONARNYCH :

w przypadku wpłat semestralnych czesne wynosi 2100 zł za semestr nauki (2 raty w roku)
w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 4500 zł ( 12 rat x 375 zł)

Opłata wpisowa wynosi 85 zł

KOSZT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH :

w przypadku wpłat semestralnych czesne wynosi 1760 zł za semestr nauki (2 raty w roku)
w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 3840 zł ( 12 rat x 320 zł)

Opłata wpisowa wynosi 85 zł

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

DZIAŁ REKRUTACJI

Wydziału Nauk Społecznych, Filii w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa
tel. 22  622-01-90
Tel. 516-088-042
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl