ZARZĄDZANIE trzy specjalności do wyboru:

1. zarządzanie przedsiębiorstwem,

2. zarządzanie finansami

3. zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania, w różnego typu organizacjach: przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, różnorodnych urzędach i instytucjach oraz zarządzania własną działalnością gospodarczą.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Nauka na studiach trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się napisaniem pracy licencjackiej oraz egzaminem dyplomowym.

Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne

Program studiów składa się z trzech modułów obowiązkowych:

 • moduł kształcenia ogólnego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: technologia informacyjna, język obcy,
 • moduł kształcenia podstawowego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: podstawy organizacji i zarządzania, podstawy rachunkowości, finanse przedsiębiorstwa, podstawy marketingu,
 • moduł kształcenia kierunkowego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, rachunkowość finansowa i zarządcza,

oraz modułu kształcenia specjalnościowego w zależności od wyboru specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza możliwość podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty w zakresie zarządzania, menedżera/kierownika niższego i średniego szczebla, w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, instytucjach administracji publicznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie dysponuje wszechstronną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiada również umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać praktyczne problemy z zakresu zarządzania w różnorodnych organizacjach i instytucjach.

KOSZT STUDIÓW :

KOSZT STUDIÓW STACJONARNYCH :

 • w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 4200 zł
 • w przypadku wpłat semestralnych wynosi 4400 zł (2 raty x 2200 zł)
 • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 4560 zł ( 12 rat x 380 zł)

Opłata wpisowa wynosi 400 zł

KOSZT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH :

 • w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3500 zł
 • w przypadku wpłat semestralnych wynosi 3700 zł (2 raty x 1850 zł)
 • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 4080 zł ( 12 rat x 340 zł)

Opłata wpisowa wynosi 400 zł

PROMOCJA!

Do dnia 28 lutego 2019 roku osoby, które złożą komplet dokumentów oraz uiszczą pierwszą ratę czesnego będą zwolnione z opłaty wpisowej w wysokości 400 zł.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

DZIAŁ REKRUTACJI

Wydziału Zamiejscowego w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa
Tel. 22  622-01-90
Tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl