Pedagogika

Pedagogika - studia licencjackie

Wybierz jedną z dwóch specjalności:

1

pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

2

edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym

Cel studiów:

Celem kształcenia na kierunku Pedagogika jest przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w zakresie diagnozowania, planowania i realizowania działań o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym, socjalizacyjnym, resocjalizacyjnym, kompensacyjnym  pedagoga, wychowawcy w różnych środowiskach wychowawczych, takich jak szkoły,  domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, świetlice środowiskowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, domy pomocy społecznej, internaty, bursy, domy poprawcze, zakłady karne, ośrodki socjoterapeutyczne, ośrodkach terapii uzależnień, ogniska wychowawcze oraz wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się opieką i wychowaniem, a także organizacje niosące pomoc w środowiskach patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizacja studiów:
Sylwetka absolwenta:
Koszt studiów stacjonarnych:
Koszt studiów niestacjonarnych

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Image

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

 

Zapraszamy do kontaktu!