Rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023 trwa do 30 września ! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2022 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia!

Zarządzanie – studia licencjackie

Wybierz jedną z trzech specjalności:

1
ZARZĄDZANIE
PRZEDSIĘBIORSTWEM
2
ZARZĄDZANIE
FINANSAMI
3
ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE
I GASTRONOMII

Zarządzanie to wciąż jeden z chętniej wybieranych kierunków studiów. Powodem są przede wszystkim szerokie perspektywy zawodowe po jego ukończeniu. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę kierowniczą nie słabnie bowiem zarówno w Warszawie, jak i w innych dużych miastach. Prowadzone w naszej placówce studia licencjackie na kierunku zarządzanie to gruntowne przygotowanie do kierowania przedsiębiorstwami działającymi w obrębie różnych branż, w tym także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To przyszłościowy kierunek dla ambitnych osób, które chcą uzyskać  szerokie kompetencje w zakresie kierowania i zarządzania w sektorze przedsiębiorstw publicznych oraz prywatnych.

Studia licencjackie na kierunku zarządzanie przygotowują studentów do pracy na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i kierowniczych.. Gruntowna wiedza teoretyczna zdobywana w toku studiów jest utrwalana podczas realizacji zajęć praktycznych. Dzięki temu absolwenci są doskonale przygotowani do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu (studiach II stopnia) lub do wkroczenia na rynek pracy. Trzy odrębne specjalności działające w ramach programu nauczania (zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami, zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii) pozwalają każdemu studentowi na rozwój w wybranym przez siebie obszarze.

Program studiów na kierunku zarządzanie kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności analitycznych i logistycznych oraz przede wszystkim zdolność do trafnego diagnozowania i rozwiązywania problemów. Studenci zyskują rozległą wiedzę z zakresu takich dziedzin jak: zarządzanie, ekonomia, marketing czy rachunkowość. Studia licencjackie zakończone są egzaminem dyplomowym . Zajęcia odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, w Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Warszawie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!